.........

......... บริษัท แพร่ อะไหล่ยนต์ (2017) จำกัด เป็นบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการสินค้า และบริการที่ดีมีคุณภาพ เน้นการดูแลการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ

......... บริษัท แพร่ อะไหล่ยนต์ (2017) จำกัด จากประสบการณ์ด้านการจำหน่ายอะไหล่รถบรรทุกมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องของการบริการ เอาใจใส่ลูกค้า ดูแลรับผิดชอบการบริการและสินค้าที่ดีมีคุณภาพ

1.       กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนส่ง

-          รถดัมพ์

-          รถพ่วง

-          รถกึ่งพ่วง

-          รถบรรทุกเอ็นจีวี

2.        กลุ่มลูกค้าทั่วไป

-          รถยนต์

-          รถเก๋ง

3.        กลุ่มลูกค้าเกษตรกร

-          รถแทรกเตอร์

-          รถเกี่ยวข้าว

-          รถใช้ในการเกษตร